Pasted GraphicDit is de website van onze geloofsgemeenschap in Pijnacker. Deze site wijst u de weg in onze parochie. Als gelovige mensen vormen we samen de parochie H. Joannes de Dooper, rondom onze vertrouwde kerk toegewijd aan de naamdrager van de parochie, de H. Johannes de Doper. Een levendige parochiegemeenschap met mensen die met de Heer en met elkaar verbonden zijn en die graag naar buiten toe iets uitstraalt van de hoop die in ons leeft. Samen mogen we ons als "levende stenen" verbonden weten met de "Hoeksteen"die Christus zelf is.

Deze site geeft u ook een overzicht van vele vrijwilligersgroepen die zich - naast de beroepskrachten - "pro Deo" inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Zij verwijst naar parochianen, die actief verbonden willen zijn met de kerk als "Gods-volk-onderweg". Mogelijk ook dat uw naam er in de toekomst bij staat. We hebben elkaar immers hard nodig.

"Samenwerking geboden" is de titel van een diocesane beleidsnota. Het mag echter ook gelden voor onze parochie en dan niet zozeer als een gebod, maar als een vanzelfsprekendheid voortkomend uit de betrokkenheid op elkaar, op Christus, en op Zijn Kerk. Wij allen mogen daartoe onze talenten inzetten.

Dat velen zich in onze gemeenschap "thuis" weten, is onze wens. Samen mogen wij op tocht gaan en vruchten voortbrengen die blijvend zijn.
Samen In Gods Naam!